Veelgestelde vragen

Bestelling

Hoe vraag ik een operationele leaseofferte aan?

Raadpleeg de huidige aanbiedingen en vraag direct een offerte aan op onze website www.drivalia.be. Indien het voertuig dat je zoekt niet beschikbaar is op onze site, contacteer ons dan op hello-be@drivalia.com. Ons verkoopteam neemt dan zo snel mogelijk contact met je op om het aanbod uit te werken dat het beste bij jouw behoeften past.

Levering van het voertuig

Welke documenten zijn nodig om het voertuig op te halen zodra het beschikbaar is?

DRIVALIA informeert u per e-mail zodra uw voertuig beschikbaar is. Maak vervolgens een afspraak met het leveringscentrum en breng op de dag van de afhaling mededeling mee die verstuurd werd door Drivalia, uw originele geldige identiteitskaart en uw geldig rijbewijs.

Wat moet ik doen als ik het voertuig niet zelf kan ophalen?

Als u het voertuig niet persoonlijk kunt afhalen, moet u DRIVALIA ten minste 2 werkdagen voor de levering schriftelijk de identiteitsgegevens meedelen van de persoon die het voertuig zal afhalen. Deze persoon moet bij de levering een geldige originele identiteitskaart en een geldig rijbewijs voorleggen.

Wat moet ik doen als ik bij het ophalen van het voertuig vaststel dat bepaalde documenten of accessoires niet aanwezig zijn of dat het voertuig niet overeenstemt met mijn bestelling?

U moet DRIVALIA onmiddellijk op de hoogte brengen van elke non-conformiteit van het voertuig (externe / interne kleur, motor, schade, enz.) of van elk ontbrekend item (zoals: reservesleutel, boorddocumenten, gevraagde accessoires, enz.) per telefoon op +32 25862940 of per e-mail customercare-be@drivalia.com

Gebruik en onderhoud van het voertuig

Kan ik mijn voertuig in het buitenland laten onderhouden?

Neen, diensten in verband met gewoon onderhoud (periodieke controles, slijtage van de banden, enz.) en buitengewoon onderhoud (herstelling en vervanging van onderdelen en accessoires in verband met het natuurlijke gebruik van het voertuig) worden uitsluitend in België uitgevoerd.

Wanneer moet ik mijn auto onderhouden?

Het dashboard geeft aan wanneer het tijd is voor regelmatig onderhoud aan je auto. Je kunt ook op elk moment de onderhoudsgids raadplegen.

Hoe maak ik een afspraak voor een onderhoudsbeurt?

U kunt rechtstreeks een afspraak maken met een van onze erkende centra voor uw onderhoud. U vindt de lijst met erkende centra door op onze website.

Wie mag het voertuig besturen?

U mag, onder uw eigen verantwoordelijkheid, familieleden het voertuig laten gebruiken. De ondertekenaar van het contract is en blijft rechtstreeks aansprakelijk tegenover Drivalia.

Wat als de onderhoudsservice niet in mijn contract is inbegrepen?

Als de onderhoudsservice niet is inbegrepen in uw contract, nodigen wij u uit om uw voertuig te laten onderhouden in het officiële netwerk van het merk of in een erkend centrum.

Bijstand in het buitenland

Kan ik mijn voertuig meenemen naar het buitenland?

Ja, u mag rijden in alle landen die vermeld staan op het verzekeringscertificaat. Neem altijd het verzekeringscertificaat mee, evenals het leveringscertificaat, dat dient als toestemming van Drivalia om het voertuig in de Europese Unie te gebruiken.

Voor reizen naar landen buiten het Schengengebied of naar internationale transitzones in havens of luchthavens is bij controles een vergunning nodig. Om deze te verkrijgen, kunt u ons schrijven op customercare-be@drivalia.com.

Pech in het buitenland?

Neem contact op met onze wegbijstand dienst op +32 2 586 29 40.

Onze teams zullen de herstelling van uw voertuig zo snel mogelijk organiseren, alsook de terugkeer of voortzetting van uw reis voor u en uw passagiers.

Wegbijstand

Heb je pech of ben je betrokken bij een ongeval?

Bel onze dienst wegbijstand op +32 2 586 29 40.

Onze dienst wegbijstand organiseert de pechverhelping en eventuele herstelling ter plaatse door een mobiel atelier of laat het voertuig slepen naar het dichtstbijzijnde herstelatelier.

Als je voertuig onbestuurbaar is, wordt een vervangwagen ter beschikking gesteld voor een maximum van 5 dagen of, als de dienst “Vervangwagen” in je contract inbegrepen is, tot afronding van de herstelling.

Hoe haal ik de vervangwagen op nadat ik de wegbijstand dienst heb gecontacteerd?

Drivalia Assistance organiseert de afhaling bij het verhuurstation waar het vervangvoertuig werd gereserveerd.

Vervangwagen

Wanneer heb ik recht op een vervangwagen?

Als u langer dan 24 uur geïmmobiliseerd bent of in geval van diefstal of brand, krijgt u een vervangwagen ter beschikking gedurende maximaal 5 dagen of tot de herstelling voltooid is, als de dienst "Vervangwagen" in uw contract inbegrepen is.

Het vervangvoertuig wordt niet ter beschikking gesteld in geval van verlies van het inschrijvingsbewijs, de sleutels, nummerplaten of inbeslagname van het voertuig door de gerechtelijke autoriteiten als gevolg van het niet uitvoeren van periodieke onderhoudsbeurten en/of een overtreding van de wegcode.

Hoe breng ik de vervangwagen terug?

Drivalia informeert u wanneer uw voertuig weer beschikbaar is en u hebt 24 uur de tijd om het vervangvoertuig terug te brengen.

Zorg ervoor dat u het voertuig terugbrengt volgens de instructies die u bij de levering hebt gekregen.

Als ik het vervangvoertuig gebruik, ben ik dan verantwoordelijk voor de brandstofkosten?

Ja, brandstof is de verantwoordelijkheid van de klant of bestuurder. De vervangwagen moet altijd worden teruggebracht met dezelfde hoeveelheid brandstof als waarmee het werd geleverd.

Als dat niet het geval is, zal Drivalia de verschuldigde bedragen voor het tanken en de bijbehorende administratiekosten aan de klant factureren.

Als u over de dienst Tankkaart beschikt, kunt u uw kaart gebruiken om de vervangwagen te tanken.

Schadegeval

Wat als mijn polis geen dekking biedt voor eigen schade?

De reparatiekosten komen voor uw rekening of die van uw verzekeraar. Neem contact op met uw verzekeraar voor informatie over de te volgen procedure.

Wie dekt de eigen schade van het voertuig na een schadegeval?

Drivalia dekt de herstellingskosten, met uitzondering van het forfaitair bedrag voorzien in uw contract, dat moet worden betaald wanneer u het voertuig terugkrijgt.

 

Mijn voertuig is onbestuurbaar na een ongeval, een geval van vandalisme of brand, wat nu?

 1. Neem eerst contact op met onze dienst wegbijstand op +32 2 586 29 40.
 2. Meld de schade binnen 24 uur via volgende link


Bezorg zo veel mogelijk nuttige informatie over het incident:

 • Foto's van de schade
 • Het aanrijdingsformulier, ingevuld en ondertekend door beide partijen (bij ongevallen waarbij derden betrokken zijn)
 • Proces-verbaal van de Politie indien beschikbaar

Hoe meld ik mijn schade?

Meld uw schade binnen 24 uur via de volgende link.

Diefstal beheer

Mijn voertuig werd gestolen, wat moet ik doen?

 • Meld de diefstal binnen 24 uur na het incident bij de bevoegde autoriteiten en geef aan dat het voertuig eigendom is van Drivalia.
 •  Stuur het rapport onmiddellijk naar Drivalia.

Mijn voertuig werd teruggevonden, wat moet ik doen?

 • Breng Drivalia onmiddellijk op de hoogte.
 • Stuur de documenten op die zijn afgegeven door de bevoegde autoriteiten (rapport over de teruggave van het voertuig, met vermelding van de schade die is aangetroffen toen het voertuig werd gevonden of eventuele 'verborgen schade').

Mijn sleutels, nummerplaat of kentekenbewijs zijn verloren of gestolen, wat moet ik doen?

 •  Doe binnen 24 uur aangifte van diefstal of verlies bij de bevoegde autoriteiten en vermeld daarbij dat het voertuig eigendom is van Drivalia.
 • Stuur de aangifte onmiddellijk naar Drivalia.

Boetes beheer

Ik heb een boete gekregen, wat nu?

Als Huurder en/of bestuurder van het voertuig bent u verplicht om de verkeersregels en andere toepasselijke wetten en regels na te leven. Elke boete die wordt opgelegd als gevolg van een overtreding die met het voertuig is begaan (te snel rijden, parkeren, enz.), evenals de beheerskosten die ermee gepaard gaan, zijn en blijven uw verantwoordelijkheid. U verbindt zich ertoe het verschuldigde bedrag voor de boete of een daaruit voortvloeiende boete direct en onmiddellijk te betalen. U bent volledig verantwoordelijk voor elke boete die wordt opgelegd door de politie of de gerechtelijke autoriteiten en u verbindt zich ertoe DRIVALIA te vrijwaren van alle schadelijke gevolgen.

Ik wens mijn boete te betwisten, hoe moet ik doen?

Volg de geschillenprocedures die op het ticket vermeld staan en respecteer de aangegeven termijnen. Bij ontvangst van de eerste betalingsherinnering behoudt DRIVALIA zich echter het recht voor om de boete en eventuele bijkomende kosten in plaats van de Huurder te betalen. In dit geval bent u DRIVALIA het bedrag van de boete verschuldigd, evenals eventuele bijkomende en administratieve kosten.

Betaling van belastingen

Zijn de belastingen inbegrepen in de leasingkosten?

Het leasevoertuig wordt geregistreerd op naam van DRIVALIA. De kosten die DRIVALIA maakt voor de registratie, de registratiebelasting en de jaarlijkse wegenbelasting, worden aangerekend in de leasingprijs.

Banden

In welk geval moet ik een afspraak maken in een erkende centra?

Maak direct een afspraak met een van onze erkende centra om :

 • Zomer-/winterbanden wisselen en opslaan
 • Banden vervangen na natuurlijke slijtage (groeven van minder dan 2 mm)
 • Banden repareren na een lekke band (spijker, steen, stuk glas, enz.)

Mijn voertuig is geïmmobiliseerd, wat moet ik doen?

Contacteer onze hulpdienst op +32 2 586 29 40.

Tankkaart

Hoe activeer ik de ontvangen tankkaart?

.

Wat moet ik doen als mijn tankkaart verloren of gestolen is?

Neem onmiddellijk contact met ons op via

 +32 2 586 29 40.

Voor alle andere vragen over uw tankkaart kunt u schrijven naar customercare-be@drivalia.com

Alle uitgaven die met de tankkaart worden gedaan, worden als de uwe beschouwd, tenzij u ons op de hoogte hebt gebracht van de diefstal of het verlies van uw kaart. Zorg er dus voor dat u eventuele incidenten zo snel mogelijk meldt.

Wat moet ik doen als ik mijn pincode ben vergeten?

.

Wanneer wordt de tankkaart verstuurd?

.

Inleveren van het voertuig

Wat is de juiste procedure voor het terugbrengen van het voertuig?

Enkele weken voor de contractuele einddatum neemt Drivalia contact met u op om de teruggave en schatting van het voertuig te organiseren.

 • U moet het voertuig terugbrengen naar de locatie die u werd aangeduid, in dezelfde staat als toen het werd geleverd (met eventuele accessoires geleverd door Drivalia).
 • Schade of onregelmatigheden die niet te wijten zijn aan normale slijtage en waarvoor geen claim is ingediend, zijn voor uw rekening,
 • Onze schattingen zijn gebaseerd op de Renta-normen: https://www.renta.be/
 • Het terugbrengrapport vermeldt de algemene staat van het voertuig, de kilometerstand, de staat van de banden, het oordeel van de expert over eventuele schade en de aanwezigheid van documenten, sleutels en boordapparatuur.

Wat u moet doen voordat u het voertuig terugbrengt:

 •  Zorg ervoor dat het voertuig schoon wordt teruggebracht om een correcte beoordeling van de algemene staat en eventuele schade mogelijk te maken.
 •  Controleer of alle schadegevallen tijdens de huurperiode gemeld zijn aan Drivalia. Schade die niet eerder is gemeld, wordt u in rekening gebracht.

Vervroegd inleveren

Kan ik mijn voertuig vóór de vervaldatum inleveren?

Neem voor elk verzoek tot vervroegde teruggave vooraf contact op met customercare-be@drivalia.com.

 

Verlenging van het huurcontract

Kan ik mijn huurcontract verlengen?

U bent verplicht om het voertuig aan het einde van het huurcontract terug te geven. Elk verzoek tot verlenging van de huurperiode moet schriftelijk worden gericht aan DRIVALIA ten minste 60 dagen voor de vervaldatum van het huurcontract.

De verlenging, aan dezelfde tariefvoorwaarden en zonder aanpassing van het aantal afgelegde kilometers, moet formeel bevestigd worden door DRIVALIA en heeft een maximale duur van 12 maanden te rekenen vanaf de einddatum van het huurcontract dat bij aanvang werd vastgelegd. Tijdens deze periode heeft u en/of DRIVALIA de mogelijkheid om de verlenging te beëindigen door een schriftelijke kennisgeving minstens 15 dagen op voorhand.

DRIVALIA kan een aanvraag tot verlenging weigeren voor een voertuig dat op het moment van de aanvraag meer dan 150.000 km op de teller heeft of een huurperiode van meer dan 60 maanden.