Disclaimer

Voorwaarden

Door de Drivalia Lease Nederland B.V.-site te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de Drivalia Lease Nederland B.V.-site is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Inhoud

De Drivalia Lease Nederland B.V.-site bevat informatie over de producten en de aanbiedingen van  Drivalia Lease Nederland B.V.  De Drivalia Lease Nederland B.V.-producten die op deze site zijn beschreven, zijn alleen in Europa te koop en de promotiecampagnes op deze site zijn alleen van toepassing in de landen waarnaar in de betreffende campagne specifiek wordt verwezen.

Alle inlichtingen op deze site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van informatie die u bij een Drivalia Lease Nederland B.V. dealer, tussenpersoon of partner kunt vinden.

De informatie op deze site is zo volledig mogelijk.Drivalia Lease Nederland B.V.  behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder notificatie vooraf de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.

Prijzen van Drivalia Lease Nederland B.V.-producten

De prijzen op deze Drivalia Lease Nederland B.V.  -site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een Drivalia Lease Nederland B.V.  dealer, tussenpersoon or partner. De aankoop van een Drivalia Lease Nederland B.V. -product vindt plaats volgens de voorwaarden van de individuele verkoopovereenkomst.

Gebruik van cookies

Drivalia Lease Nederland B.V. gebruikt de cookie-technologie om het door u gevolgde traject naar de Drivalia Lease Nederland B.V. -site in kaart te brengen. Zo kan de onderneming de verrichtingen van de gebruikers op de site registreren en kan zij de Drivalia Lease Nederland B.V.  -site evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij uw wensen. Drivalia Lease Nederland B.V. gebruikt deze technologie niet om inlichtingen over individuele gebruikers te verzamelen, zodat er geen specifieke informatie over u wordt bijgehouden of gebruikt. Het is mogelijk uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies aanvaardt of u waarschuwt wanneer er cookies worden verzonden. Zie onze privacy verklaring voor meer informatie.

Persoonlijke gegevens/berichten van gebruikers

Alle persoonlijke gegevens die u via de Drivalia Lease Nederland B.V.   -site toevertrouwt, zullen uitsluitend door de onderneming worden gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren. Drivalia Lease Nederland B.V.  stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Drivalia Lease Nederland B.V. is onderdeel van de Drivalia S.p.A. en zal in dit kader uw naam, adres en woonplaatsgegevens doorzenden aan Drivalia S.p.A en haar dochterondernemingen en die . zal deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van haar producten of diensten die interessant voor u zouden kunnen zijn. Als u tegen deze doorgifte en dit gebruik bezwaar heeft, dan kunt u zich hiertegen verzetten door contact op te nemen met Drivalia Lease Nederland B.V., Postbus 330, 1170 AH Badhoevedorp. Telefoonnummer: +31 (0)20 3421 6 21. E-mail:  dataprotection.nl@ca-autobank.com.

Ondanks het feit dat Drivalia Lease Nederland B.V. geenszins verplicht is de berichten die door de gebruikers op de Drivalia Lease Nederland B.V. -site worden achtergelaten te controleren of te herzien en er evenmin enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaardt, behoudt Drivalia Lease Nederland B.V.zich het recht voor dergelijke gebruikersberichten nu en dan te controleren en zonder verdere rechtvaardiging van de site te verwijderen.

Copyright

Alle informatie op de Drivalia Lease Nederland B.V. -site is auteursrechtelijk beschermd. U mag de informatie, de tekst, de foto’s en de beelden op deze site alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken en u mag ze in geen geval geheel of gedeeltelijk reproduceren, aanpassen of verzenden, hetzij toestemming geven voor publicatie of publiceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drivalia Lease Nederland B.V.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen op deze site zijn eigendom van de Drivalia Lease Nederland B.V. of van derden. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de Drivalia Lease Nederland B.V. of de desbetreffende derde, al naar gelang het geval.

Hyperlinks

De Drivalia Lease Nederland B.V.-site kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. Drivalia Lease Nederland B.V. geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid

Hoewel Drivalia Lease Nederland B.V.alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. Drivalia Lease Nederland B.V.wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en de volledige inhoud ervan worden ‘als zodanig’ ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie.

Beperkte aansprakelijkheid

Drivalia Lease Nederland B.V. wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van of op een of andere manier te maken heeft met uw toegang tot of het gebruik van de Drivalia Lease Nederland B.V.-site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Drivalia Lease Nederland B.V. -site.

Aanpassing van het beleid

Drivalia Lease Nederland B.V.behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Bel voor meer informatie over Drivalia Lease Nederland B.V.  met +31 (0)20 3421 621

Drivalia Lease Nederland B.V.
Laarderhoogtweg 25 
1101 EB Amsterdam