Klachten

Klachtenprocedure

Een goede dienstverlening aan u als klant; daar zet Drivalia Lease Nederland B.V. zich dagelijks voor in. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren en op zoek kunnen gaan naar een oplossing.

Meld ons uw klacht!

U kunt uw klacht schriftelijk melden op het onderstaande adres:

Drivalia Lease Nederland B.V.

T.a.v. klachtencoördinator
Postbus 330
1170 AH Badhoevedorp

Ook kunt u een e-mail sturen naar klachten-nl@drivalia.com.

Vermeld in uw brief of e-mail altijd over welk product of welke dienstverlening u een klacht heeft. Geef verder uw overeenkomstnummer, uw naam, adres en telefoonnummer en geef een duidelijke omschrijving van uw klacht. Elke klacht doorloopt onze interne klachtenprocedure. Maximaal vijf werkdagen na het versturen van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin vermeld wat de verwachte afhandelingsdatum is. Als we niet direct laten weten wanneer we de klacht afhandelen, laten we dit uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk weten (maximaal 6 weken vermeerderd met de termijn die nodig is voor het opvragen en ontvangen van informatie van de klant). Mocht u daarna nog niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht voorleggen aan Gechillencommissie Private Lease voorleggen. Dit is alleen voor Private Lease producten mogelijk.

Keurmerk Private lease en Geschillencommisie Private Lease
Mocht u niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop u de klacht bij Drivalia Lease Nederland B.V. indiende uw klacht rechtstreeks indienen bij de Geschillencommissie Private Lease. per mail via info@keurmerkprivatelease.nl.

Mocht u klacht hiermee nog niet opgelost zijn dan kunt u als vervolg stap uw klacht indiennen bij  Gechillencommissie Private Lease.

De gegevens van Geschillencommisite Private lease:

Geschillencommissie Private Lease
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

https://www.degeschillencommissie.nl